Blogi

Allianssimalli soveltuu moneen

Osa isoista rakennuttajista on ollut sitä mieltä, ettei allianssimalli sovi pieniin rakennushankkeisiin kehitysvaiheen raskauden takia. Myös YSE:n ehdoista poikkeava sopimusmalli voidaan kokea uhkaavana. Suomenlinnan hoitokunnan johtaja Ulla Räihä on toista mieltä; hän katsoo, että allianssimalli sopii parhaiten juuri pieniin hankkeisiin, koska se mahdollistaa lyhyemmän läpimenoajan kuin perinteisissä urakkamalleissa.

Mikä on rakennuksen arvo?

Jos kaikkien rakennusprojektien tavoitteena olisi maksimoida arvon tuotto ja sen mittaamiseen olisi käypiä menetelmiä, voisimme asettaa rakennushankkeille tavoitteita, jotka perustuisivat arvon tuottoon – eikä pelkästään kustannuksiin. Se avaisi kokonaan uusia tapoja kannustaa eri osapuolia toimimaan projekteissa, mikä ennen pitkää mullistaisi nykyiset liiketoimintamallit ja hankeprosessit.

Edelläkävijöitä tarvitaan

Muotisanat IoT, Big Data ja analytiikka jyräävät myös kiinteistön huollossa. Tulevaisuuden visioissa – ja osin jo tänä päivänä – tuhannet anturit keräävät kiinteistöistä tietoa, joka ruokkii kiinteistöjen järjestelmiä ohjaavaa tekoälyä.
Tekniikan tohtori Jyrki Kasvi on jopa esittänyt, että olosuhteita mittaavat anturit pitäisi saada kiinteistöissä pakollisiksi.

Kehittyminen vaatii tekoja

Rakennusalalla vallitsee monia mekanismeja, jotka saavat alkuinnostuksen jälkeen palaamaan totuttuihin vanhoihin käytäntöihin. Jos jokaisen projektin jälkeen painetaan reset-nappulaa, tieto ei kumuloidu. Uudet ideat jäävät ikuiseen tuotekehitysvaiheeseen, koska hitaasti muuttuvat markkinat eivät ime niitä kaupallisiksi volyymituotteiksi.