Blogi

Lean-johtamisella kulttuurimuutokseen

Juha Salminen Ihmisten kunnioitus on suuri ja läpikäyvä teema lean-rakentamisessa. Tämän vuoksi se onkin piirretty eri lean-periaatteita kuvaavan kaavion keskelle, kaikkia muita osa-alueita yhdistäväksi tekijäksi. Ihmisten kunnioitus on lean-johtamisen ydin, jonka taustalla on japanilaista filosofiaa ja ihmiskäsitystä. Ihmisten kunnioitus on perusta, jonka päälle kaikki muu rakentuu.  Lean-kirjallisuus vilisee moninaisia prosesseja ja työkaluja. Vaikka ihmisten ja johtamisen …

Lean-johtamisella kulttuurimuutokseen Read More »

Pääasia että touhutaan

Työaikatutkimukset ovat paikallaan ja arvokkaita. Mutta analyysissa ei saisi jäädä siihen, että kauhistellaan hukan suurta määrää. Mukaan pitäisi kytkeä ehdottomasti työsaavutus, ja sitten määrittää tavoitetaso, joka edes teoriassa olisi mahdollista saavuttaa ilman ylenpalttista hosumista kehittämällä työjärjestelyjä ja suunnittelemalla työt hyvin.

Blogihistoriaa

Salmiconin sivuille on ensimmäistä kertaa koottu kohtuullisen kattava otos kirjoituksistani, ja suuri osa niistä julkaistaan ensimmäistä kertaa sähköisessä muodossa. Näkökulmana kaikissa kirjoituksissa on vahvasti rakentamisen kehittyminen ja kehittäminen, mikä luonnollisesti on ollut omaa sydäntä lähellä tehtyäni käytännössä koko urani rakentamisen kehittäjänä niin tutkijana, konsulttina kuin organisaatioiden sisäisenä kehittäjänä tai kehittämisen johtajana.

Uutta tuotantokulttuuria luomassa – vai paluu vanhaan?

Tahtiaikatuotannon haasteena on, että olemme rakentaneet alan täyteen esteitä hyvälle työnsuunnittelulle ja järkevälle toiminnalle; jäykät urakkasopimukset, ammattikuntarajat, pirstaloitunut hankeprosessi, nykyinen toimintakulttuuri. Tahtiaikataulu on teoriassa helppo tehdä, mutta sen vienti käytäntöön on vaikeata, koska jokaisen työntekijän on aidosti tiedettävä, mitä milläkin hetkellä on saatava aikaiseksi, ja sitä on tehtävä kurinalaisesti eikä mitään muuta.

Tarvitaanko rakennusalalla toteutusmuotopoliisia?

Julkaistu Rakennuslehdessä 22.10.2018 Rakennushankkeiden toteutusmuodoissa vallitsee tällä hetkellä historiallinen sekaannus. Pakkaa ovat sekoittaneet uudet yhteistoiminnalliset toteutusmuodot, jotka hakevat vielä paikkaansa. Samalla YSEn periaatteita muutellaan urakkapapereissa ja yritykset tehtailevat omia sopimusmallejaan. Tarjolla on erilaisia yhteistoimintamalleja, jotka voivat olla mitä tahansa – yleensä pohjimmiltaan perinteisiä projektinjohtourakoita joillain lisämausteilla. On muunnoksia KVR-urakoista, joissa tilaaja haluaa ohjata suunnittelua, mutta …

Tarvitaanko rakennusalalla toteutusmuotopoliisia? Read More »