Konsultointi ja kehittäminen

Konsultointi

Autamme rakennusalan tilaajia ja palveluntuottajia toteuttamaan hankkeensa onnistuneesti.

 • Toteutusmuodon ja hankkeen organisoinnin päättäminen
 • Palveluiden hankkiminen ja tarjoaminen
 • Menestystekijöiden määrittäminen, mittaaminen ja niiden avulla johtaminen
 • Projektin johtamisjärjestelmän ja tuotantosysteemin suunnittelu
 • Rakennushankkeen elinkaarihallinta
 • Ongelmien ratkaiseminen

Tuemme yritysten strategian ja liiketoiminnan suunnittelua

Koulutamme ja sparraamme organisaatioita projektinhallinnassa.

Erityisiä osaamisalueitamme:

 • Rakennusprojektin johtaminen; johtamisjärjestelmät ja ihmisten johtaminen
 • Rakennushankkeen onnistumisen mittarit ja tuloksiin vaikuttaminen
 • Eri toteutusmuodot ja niiden vaikutukset hankkeen johtamiseen
 • Rakentamisen elinkaarihallinta
 • Lean periaatteet ja menettelyt rakentamisessa

Kehittäminen

Kokeneina kehittämisen asiantuntijoina toteutamme kehityshankkeita ja tuemme organisaatioiden kehittämistä.

Aihepiireinä voivat olla esimerkiksi:

 • Uudet toteutusmuodot ja niiden käytännön johtaminen
 • Rakennushankkeen tiedonhallinnan käyttäjälähtöiset prosessit
 • Palveluiden kehitys- ja tuotteistusprojektit

Käynnistämme ja toteutamme kehitysprojekteja yhdessä muiden rakennusalan toimijoiden kanssa, visionamme toimia kehittämisen innovaattorina ja integraattorina ja edistää siten pitkäjänteisiä, koko alan kattavia systeemisiä muutoksia.

“Ideointi on helppoa, käytäntöön vienti haastavaa ja tulosten levittäminen yleiseen käyttöön vaikeinta”.

Näkemyksemme mukaan kehitysideoita alalla riittää, mutta vähemmän toimijoita joilla on mahdollisuuksia ja kykyä toteuttaa todellisia ja kestäviä muutoksia. Sellainen vaatii usein laaja-alaista yhteistyötä. Tahdomme olla tukemassa tällaisten muutosten aikaansaamista.