Konsultointi ja kehittäminen

Konsultointi

Autamme rakennusalan tilaajia ja palveluntuottajia toteuttamaan hankkeensa onnistuneesti. Osaamisalueitamme:

 • Rakennushankkeen toteutusmuodot ja organisointi
 • Palveluiden hankkiminen ja tarjoaminen, erityisesti laadulliset ja neuvottelulliset kilpailutukset
 • Rakennushankkeen onnistumisen mittarit ja kannustimet
 • Projektin johtamis- ja toteutusjärjestelmien suunnittelu
 • Rakentamisen elinkaarihallinta
 • Lean-periaatteet ja soveltaminen rakentamisessa

Tuemme yritysten strategian ja liiketoiminnan suunnittelua

Koulutamme ja sparraamme organisaatioita, aiheina esimerkiksi:

 • Rakennushankkeiden toteutusmuodot; toteutusmuodon valinta ja johtaminen eri toteutusmuodoissa
 • Rakennushankkeen arvon tuoton ja menestystekijöiden johtaminen
 • Rakennushankkeen tuotannon johtaminen
 • Projektin suunnittelu ja projektisuunnitelman tekeminen
 • Suunnittelun johtaminen; arvon tuotto, TVD
 • Yhteistyön johtaminen ja konfliktien ratkaiseminen
 • ILME-mittarin käyttöönotto ja käyttö; tarkempi esittely

Kehittäminen

Kokeneina kehittämisen asiantuntijoina toteutamme kehityshankkeita ja tuemme organisaatioiden kehittämistä.

Aihepiireinä voivat olla esimerkiksi:

 • Uudet toteutusmuodot ja niiden käytännön johtaminen
 • Palveluiden kehitys- ja tuotteistusprojektit
 • Arvon tuottoon tähtäävän rakentamisen prosessit

Käynnistämme ja toteutamme kehitysprojekteja yhdessä muiden rakennusalan toimijoiden kanssa, toimimme kehittämisen innovaattorina  ja edistämme siten pitkäjänteisiä, koko alan kattavia systeemisiä muutoksia.

“Ideointi on helppoa, käytäntöön vienti haastavaa ja tulosten levittäminen yleiseen käyttöön vaikeinta”.

Näkemyksemme mukaan kehitysideoita alalla riittää, mutta vähemmän toimijoita joilla on mahdollisuuksia ja kykyä toteuttaa todellisia ja kestäviä muutoksia. Sellainen vaatii usein laaja-alaista yhteistyötä. Tahdomme olla tukemassa tällaisten muutosten aikaansaamista.