Korjausrakentaminen -blogit

Mikä on rakennuksen arvo?

Jos kaikkien rakennusprojektien tavoitteena olisi maksimoida arvon tuotto ja sen mittaamiseen olisi käypiä menetelmiä, voisimme asettaa rakennushankkeille tavoitteita, jotka perustuisivat arvon tuottoon – eikä pelkästään kustannuksiin. Se avaisi kokonaan uusia tapoja kannustaa eri osapuolia toimimaan projekteissa, mikä ennen pitkää mullistaisi nykyiset liiketoimintamallit ja hankeprosessit.

Kehittyminen vaatii tekoja

Rakennusalalla vallitsee monia mekanismeja, jotka saavat alkuinnostuksen jälkeen palaamaan totuttuihin vanhoihin käytäntöihin. Jos jokaisen projektin jälkeen painetaan reset-nappulaa, tieto ei kumuloidu. Uudet ideat jäävät ikuiseen tuotekehitysvaiheeseen, koska hitaasti muuttuvat markkinat eivät ime niitä kaupallisiksi volyymituotteiksi.

Digitalisaatio on tiedonhallinnan elinkaarisuunnittelua

On liian helppoa syyttää osaamisen puutteita tai asenteita, joilla käytännön rakentajia usein syyllistetään. Eihän sellainen tietojärjestelmä ole käyttämisen arvoinen, jonka hyöty jää käyttäjiltä oivaltamatta. Järjestelmän suunnittelijoiden pitäisi palata suunnittelupöydän äärelle; käyttäjäkuntaa on kuitenkin huomattavasti vaikeampi vaihtaa.