Juha Salminen

ILME-mittarilla rakennusalan imago nousuun

Jokainen rakennustyömaa on myös näyteikkuna ulkopuolisille alan toimintaan. Jos alan, tai yksittäisen yrityksen, imagoa halutaan parantaa, se lähtee käytännön toiminnasta ja siitä miltä työmaat näyttävät ja tuntuvat. TR-mittarilla on jo vuosikymmeniä mitattu työmaan sisäistä turvallisuutta. Nyt sitä on täydennetty mittarilla, jolla voi arvioida systemaattisesti työmaan antamaa yleisvaikutelmaa ja vaikutusta lähiympäristöön. ILME-mittari on Salmiconin, HUS:n ja …

ILME-mittarilla rakennusalan imago nousuun Read More »

Uusi kirja kytkee leanin periaatteet suomen rakentamistapaan

RIL:n kustantama kirja avaa lean-rakentamisen taustafilosofiaa, menetelmiä ja työkaluja ensimmäistä kertaa selvällä suomen kielellä ja suomalaisesta rakennuskulttuurista ponnistaen. Se on tehty projektiammattilaisten käsikirjaksi ja tarjoaa kättä pidempää käytännön soveltamiseen, kun lean-kärpänen on purrut. Kirjassa kerrotaan lean-ajattelun alkuperästä ja miten se on tullut osaksi Suomenkin rakentamistapaa. Siinä pohditaan, mitä on rakennushankkeen arvon tuotto, miten se määritetään …

Uusi kirja kytkee leanin periaatteet suomen rakentamistapaan Read More »

Toinen painos Rakennushankkeen uudistuvat toteutusmuodot -kirjasta

Juha Salmisen Rakennushankkeen uudistuvat toteutusmuodot -kirja on ilmestynyt keväällä 2020 Rakennustiedon kustantamana. Kyseessä on toinen, uudistettu painos alun perin vuonna 2017 julkaistuun kirjaan. Ensimmäiseen painokseen verrattuna kirjaa on täydennetty mm. uusilla kuvilla, ja toteutusmuotojen jäsentelyä sekä termistöä Rakennustiedon ohjekorttien kanssa on yhdenmukaistettu. Toteutusmuotojen vauhdilla muuttuva kehitystilanne on tuotu ajan tasalle; esimerkiksi toteutusmuotojen käsitettä laajentava Projektisysteemin …

Toinen painos Rakennushankkeen uudistuvat toteutusmuodot -kirjasta Read More »

lean

Lean tarjoaa mahdollisuuden työskennellä tehokkaasti

RIL on käynnistänyt kirjaprojektin lean-rakentamisesta yhteistyössä Suomen Lean Construction Institute ry:n kanssa. Kirjoittajana toimii Juha Salminen, ja kirja ilmestyy vuoden lopussa. Projektin tueksi on koottu rakennusalan asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Se pohti ensimmäisessä kokouksessaan huhtikuussa 2020, mitä lean-rakentaminen tarkoittaa, ja miten se poikkeaa perinteisestä rakentamisesta. Ylivoimaisesti suurin osa ohjausryhmäläisistä piti tärkeimpinä asioina yhteistyötä, ihmisten arvostamista ja …

Lean tarjoaa mahdollisuuden työskennellä tehokkaasti Read More »

Projektisysteemistä uusi käsite hankkeen valmisteluun

Lauri Koskela on kuvannut Lean rakentamista ”menetelmäksi suunnitella tuotantosysteemi siten, että minimoidaan materiaalien, ajan ja työn hukka ja maksimoidaan siten arvon tuotto”. Lean rakentamiseen on viime vuosina tuotu projektisysteemin käsitettä ja sen määrittäminen oli mm. RAIN -kehityshankkeen yhtenä tehtäväpakettina. Onko projektisysteemin suunnittelu hyödyllinen väline rakennushankkeen johtamisessa, ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Organisaatioiden toimintaa on jo pitkään kuvattu ja selitetty systeemiajattelulla. …

Projektisysteemistä uusi käsite hankkeen valmisteluun Read More »

Pääasia että touhutaan

Työaikatutkimukset ovat paikallaan ja arvokkaita. Mutta analyysissa ei saisi jäädä siihen, että kauhistellaan hukan suurta määrää. Mukaan pitäisi kytkeä ehdottomasti työsaavutus, ja sitten määrittää tavoitetaso, joka edes teoriassa olisi mahdollista saavuttaa ilman ylenpalttista hosumista kehittämällä työjärjestelyjä ja suunnittelemalla työt hyvin.

Blogihistoriaa

Salmiconin sivuille on ensimmäistä kertaa koottu kohtuullisen kattava otos kirjoituksistani, ja suuri osa niistä julkaistaan ensimmäistä kertaa sähköisessä muodossa. Näkökulmana kaikissa kirjoituksissa on vahvasti rakentamisen kehittyminen ja kehittäminen, mikä luonnollisesti on ollut omaa sydäntä lähellä tehtyäni käytännössä koko urani rakentamisen kehittäjänä niin tutkijana, konsulttina kuin organisaatioiden sisäisenä kehittäjänä tai kehittämisen johtajana.