Allianssimalli soveltuu moneen

Korjausrakentaminen-lehti 1/2018

Osa isoista rakennuttajista on ollut sitä mieltä, ettei allianssimalli sovi pieniin rakennushankkeisiin kehitysvaiheen raskauden takia. Myös YSE:n ehdoista poikkeava sopimusmalli on voitu kokea uhkaavana.

Suomenlinnan hoitokunnan johtaja Ulla Räihä on toista mieltä; hän katsoo, että allianssimalli sopii parhaiten juuri pieniin hankkeisiin, koska se mahdollistaa lyhyemmän läpimenoajan kuin perinteiset urakkamallit. Katetta sanoille tuo, että Suomenlinnan tunnelin peruskorjaushanke valmistui tiukassa aikataulussa ja kustannukset pitivät. 

Tyytyväisiä on oltu myös Turun Jyrkkälässä, missä allianssia sovellettiin kokonaisen asuinalueen julkisivujen korjaamiseen. Kun yleensä korjaushanke suunnitellaan ensin ja kustannukset selviävät vasta kilpailutuksessa, Jyrkkälässä optimaalisinta suunnitteluratkaisua etsittiin alusta asti vertaamalla rakennusosien kustannuksia ja vaikutuksia kiinteistön elinkaareen. Sielläkin hankebudjetti piti.  

Allianssiurakassa on ideana valita palveluntuottajat hankkeeseen heti alussa, sekä jakaa riskit ja voitot yhteisen allianssisopimuksen mukaisesti. 

Allianssihankkeisiin on kehitetty myös yleisiä sopimuspohjia, mikä on hyvä asia, koska aiemmin sopimuksia on muuteltu hankkeesta toiseen. Se on vaikeuttanut allianssiin ryhtymistä ja allianssimallin periaatteiden kunnollista ymmärtämistä. 

Toisaalta paraskaan sopimus ei riitä, jos tiimiä ei saada toimivaksi. Osapuolten pitää olla sitoutuneita ja hyvälle yhteistyölle tulee luoda edellytyksiä – aina yhteisestä työtilasta lähtien. Se on tarpeen myös sen takia, että allianssihankkeissa tehdään usein monenlaista kehittämistä, kuten tuotannon virtautusta.

Perehdytystäkin tarvitaan, koska työmaalla ei välttämättä niellä uusia toimintamalleja pureksimatta. Ei ole harvinaista, että työntekijät saattavat iskeä takamukset penkkiin, jos motiiveja ei oikein ymmärretä. Avoin tiedotus ja vuorovaikutus on tärkeä osa allianssiurakan johtamista.

Iso haaste on saada aliurakoitsijat maalintekoon mukaan. Muutamissa viimeaikaisissa hankkeissa tilaaja on sitouttanut aliurakoitsijoita maksamalla suoraan kolmasosan bonuksista aliurakoitsijoille. Sitäkin on kokeiltu, että aliurakkasopimus on allianssisopimuksen muotoinen. Näin on muodostettu eräänlainen aliallianssi kehitysvaiheineen.

Allianssi ei välttämättä sovi jokaiseen hankkeeseen, mutta Korjausrakentaminen-lehden tekemien haastattelujen perusteella voi todeta, että se sopii hyvin monenlaisiin hankkeisiin. Ehkä kysymys onkin enemmän siitä, että osataan toimia allianssimallin edellyttämällä tavalla ja sopeuttaa eri vaiheiden toteutustavat hankkeen ominaispiirteisiin.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *