Nyörejä voisi höllentää

Korjausrakentaminen-lehti 1/2016

Rakennetun ympäristön kehittymistä on haluttu edesauttaa sääntöviidakkoa purkamalla sekä kaavoituksen ja kaupunkikehittämisen keinoin. Taantuman ja rakennemuutosten aiheuttamille tyhjille tiloille pitäisi saada uutta käyttöä. Lisäksi asuntojen korjausvelka olisi saatava kuriin lisä- ja täydennysrakentamisella.

Keskustapuolueen lääkkeenä on ollut lisätä kuntien valtaa ja vähentää rakentamiseen liittyvää hallintoa. Kivirakentajien keskustelutilaisuudessa vuonna 2016 puhunut Keskustan eduskuntaryhmän silloinen puheenjohtaja Matti Vanhanenhalusi väljentää erityisesti käyttötarkoitusmääräyksiä maankäytössä ja kaavoituksessa. Kaavoituksen olisi pitänyt hänen mielestään perustua aitoon kysyntään, sen sijaan että joku viranomainen tuumii miten alueita tulisi kehittää.

Kun hyviin tarkoituksiin kytkeytyy valtapeli, voivat uudistukset jäädä kuitenkin periaatekiistojen jalkoihin.

––

Rakennusalalla on herätty myös yhteistyön tärkeyteen, ja uusia työkaluja on tuotu sen edistämiseen; esimerkiksi työpajoja ja solmutyöskentelyä big roomissa.

Miten saman hengen saisi ulotettua kaavoitukseen ja kaupunkisuunnitteluun? Niin, että kuunneltaisiin käyttäjiä ja pyrittäisiin ratkaisemaan alueiden, rakennusten ja käyttäjien ongelmia yhdessä – eikä pistettäisi kapuloita rattaisiin, jos asian esittäjänä on väärä taho tai pelätään oman vallan hupenemista. 

Suuri into jäädyttää nykyinen tilanne ja jarruttaa uudistumista tuntuu joskus hieman liioitellulta. Suomessa on loppujen lopuksi aika vähän sellaista rakennushistoriaa, joka on aidosti säilyttämisen arvoista. 

Tarvitsematta mennä toiseen ääripäähän 70-luvulle, jolloin purettiin hienoja rakennuksia, nyörejä voisi vähän höllentää. Kukin aika vaatii omat monumenttinsa, mutta kaikkea ei tarvitse säilyttää, ja oma arvonsa on elävällä sekä uudistuvalla yhteiskunnallakin.

Miten edistettäisiin asuinalueiden uudistamista ja tervehdyttämistä yhteistyössä? Kun ongelmia lykätään, ollaan lopulta tilanteessa, jossa jotain on tehtävä pakon edessä. Silloin on yleensä vain huonoja vaihtoehtoja jäljellä.  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *