Onko korjaussuunnittelijapulaan herätty?

Korjausrakentaminen-lehti 2/2016

Rakennusalalla ollaan huolissaan resurssien riittävyydestä niin suunnittelussa kuin muillakin korjausrakentamisen alueilla. Erikoiseksi asian tekee se, että korjaamisen kasvu on ollut tiedossa jo vuosikymmeniä. Sekin tiedetään, että kasvun odotetaan jatkuvan – ainakin vuoden 2030 paikkeille. 

Aikaa reagoida on ollut siis riittävästi. Mutta onko ollut ymmärrystä ja tahtoa?

Ministeri Kimmo Tiilikainenkorosti Korjausrakentaminen 2016 -tapahtumassa, että korjausrakentamisessa – jos missä – tarvitaan osaamista. Korjausrakentajat ylläpitävät kansallisuusvarallisuuttamme ja siinä onnistuminen vaikuttaa asumisterveyteenkin.

Korjausrakentaminen myös työllistää. Suunnittelu- ja konsultointialaa edustavasta SKOLista tulee viestiä, että korjaussuunnittelu kannattelee vaikeinakin aikoina. Juuri niissä tehtävissä on eniten osaajapulaa. 

Asia alkaa siis viimein olla ymmärretty, mutta entä teot?

Korjausrakentamisessa osaajien kouluttaminen on pitkäjänteistä työtä ja lähtee perusopetuksesta. Osaamisvajetta ei voi panna kuntoon pikakouluttamalla ihmisiä muilta aloilta uusiin ja usein muodikkaisiinkin, mutta kapeisiin aihealueisiin – kuten tietomallintamiseen, energiaosaamiseen tai elinkaarihallintaan. Se on höydytöntä, jos perusosaaminen ja -koulutus puuttuvat. 

Osaamisen on myös elettävä ajassa; on tunnistettava nykyiset ja tulevat osaamiskapeikot. Uusien erikoisalueiden osaajien lisäksi tarvitaan laajojen kokonaisuuksien hallitsijoita. Jo yksittäinen rakennus on nykyisin monimutkainen järjestelmä, jonka toiminnan ymmärtäminen vaatii laajaa ja monialaista tietämystä. 

Rakennusprosessissa on paljon osapuolia ja tekijöitä, joita pitää hallita kokonaisuutena – etenkin jos tähän kytketään toiminta koko elinkaaren aikana.  Ryhmä- ja aluekorjaaminen sekä lisärakentaminen ovat uudenlaisia hanketyyppejä, jotka tuovat eteen monia huomioitavia asioita; tekniset ja taloudelliset näkökulmat, yhteiskunnan päätöksenteko ja yhteisön psykologia. 

Tarvitaan myös osaajia, jotka pystyvät kytkemään rakennushankkeen johtamisen tilojen käyttäjien tarpeisiin ja arkeen. Se vaatinee syvempää erikoistumista eri käyttäjäkuntien toimintaan. 

Kun koulutuksestakin jatkuvasti karsitaan, ei kannattaisi ottaa pois ainakaan niiltä aloilta, joissa on huutava tarve osaajista – päinvastoin siellä pitäisi lisätä panostuksia. Miten muuten voidaan varmistaa, että osaaminen pysyy ajan tasalla? 

Uusiin haasteisiinkin löytyy vastaajia vain riittävällä ja hyvätasoisella peruskoulutuksella sekä aktiivisella täydennyskoulutuksella.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *