Konsultointi

Autamme rakennusalan tilaajia ja palveluntuottajia toteuttamaan hankkeensa onnistuneesti.

 • Toteutusmuodon ja hankkeen organisoinnin päättäminen
 • Palveluiden hankkiminen ja tarjoaminen
 • Menestystekijöiden määrittäminen, mittaaminen ja niiden avulla johtaminen
 • Projektin johtamisjärjestelmän ja tuotantosysteemin suunnittelu
 • Rakennushankkeen elinkaarihallinta
 • Ongelmien ratkaiseminen

Tuemme yritysten strategian ja liiketoiminnan suunnittelua

Koulutamme ja sparraamme organisaatioita projektinhallinnassa.

Erityisiä osaamisalueitamme:

 • Rakennusprojektin johtaminen; johtamisjärjestelmät ja ihmisten johtaminen
 • Rakennushankkeen onnistumisen mittarit ja tuloksiin vaikuttaminen
 • Eri toteutusmuodot ja niiden vaikutukset hankkeen johtamiseen
 • Rakentamisen elinkaarihallinta
 • Lean periaatteet ja menettelyt rakentamisessa