Toinen painos Rakennushankkeen uudistuvat toteutusmuodot -kirjasta

Juha Salmisen Rakennushankkeen uudistuvat toteutusmuodot -kirja on ilmestynyt keväällä 2020 Rakennustiedon kustantamana. Kyseessä on toinen, uudistettu painos alun perin vuonna 2017 julkaistuun kirjaan.

Ensimmäiseen painokseen verrattuna kirjaa on täydennetty mm. uusilla kuvilla, ja toteutusmuotojen jäsentelyä sekä termistöä Rakennustiedon ohjekorttien kanssa on yhdenmukaistettu. Toteutusmuotojen vauhdilla muuttuva kehitystilanne on tuotu ajan tasalle; esimerkiksi toteutusmuotojen käsitettä laajentava Projektisysteemin suunnittelua koskeva luku on kirjoitettu uudestaan. Kirjaan on lisätty uusi allianssosopimuksen yleisehdot YSE- ja KSE -ehtojen rinnalle.

Toteutusmuodot luovat perustan rakennushankkeiden johtamiselle ja onnistuneelle toteutukselle. Miten valitaan oikea toteutusmuoto kullekin hankkeelle? Kuinka valittu toteutusmuoto vaikuttaa projektin läpivientiin ja johtamiseen? Miten toteutusmuotojen kehitys vastaa yhä monimutkaisempien hankkeiden tuomiin haasteisiin?

Perinteisten toteutusmuotojen rinnalle on noussut yhteistoimintaa ja elinkaarivastuita korostavia vaihtoehtoja, kuten allianssimalli. Ne tuovat uusia mahdollisuuksia hankkeiden ohjaamiseen, mutta asettavat toisaalta osapuolille uusia osaamisvaatimuksia. Tämä kirja jäsentää uusia yhteistoiminnallisia toteutusmuotoja vaihtoehtoina perinteisille malleille. Se toimii tietolähteenä eri toteutusmuotoihin perehtymiseen, mutta myös uudistaa alaa ja kartoittaa rakennusprojektien johtamisen tulevaisuutta.

Kirja on tähdätty rakennushankkeissa ammatikseen toimiville rakennuttajille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Se soveltuu myös oppimateriaaliksi rakennusalan koulutuksiin.

Kirjan tilauslinkki: https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/tuote/rakennushankkeen-uusiutuvat-toteutusmuodot/2690898

2 thoughts on “Toinen painos Rakennushankkeen uudistuvat toteutusmuodot -kirjasta”

  1. Juha Salminen

    Kiitos kysymästä. Tietääkseni Rakennustieto ei ole tehnyt ainakaan tästä kirjasta e-kirjaa, en tiedä onko sellaisia suunnitelmia. Lean-kirjasta saa e-kirjan RIL:n kirjakaupasta.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *