Kaisa Salminen photo

Kaisa Salminen Presstekin puheenjohtajaksi

Kaisa Salminen Salmicon Oy:stä on valittu Tekniikan Journalistit Presstek ry:n puheenjohjaksi vuodelle 2022. Presstek on vuonna 1978 perustettu yhdistys, joka tukee jäsentensä ammattitaitoa ja järjestää heille ammattitaitoa kehittäviä ja juttuaiheita tarjoavia tilaisuuksia. Noin 140 jäsenen joukossa on erikoisalojen toimittajia, joiden juttuja julkaistaan tärkeimmissä sanoma- ja aikakauslehdissä, lukuisissa ammatti- ja erikoisjulkaisuissa, radioissa ja tv:ssä sekä sähköisissä kanavissa. Jäsenten joukossa on myös erilaisten yritysten ja organisaatioiden, kuten yliopistojen ja tutkimuslaitosten, tiedottajia.

”Yhdistyksellä on tärkeä rooli eri aloilla toimivien toimittajien ja feelancereiden yhdistävänä foorumina, missä yhteiset tilaisuudet ja yritys- sekä muut vierailut, jotka valottavat uusia teknologioita ja teknologisia trendejä, ovat keskeinen osa toimintaamme. Nämä ovat olleet pitkälti tauolla koronapandemian takia, joten toiminnassa on nyt tärkeätä nousta takaisin korona-ajasta ja saada jäseniä aktivoiva toiminta jälleen käyntiin”, Kaisa Salminen kuvaa vuoden suunnitelmia.

Presstekin hallituksessa toimivat lisäksi Sofia Virtanen (varapuheenjohtaja), Arja Schadewitz (sihteeri), Raili Leino (rahastonhoitaja), Mirja Karlsson, Tero Pajukallio, Juha Kalliolahti, Helena Raunio ja Teuvo Peltoniemi.

Lisätietoja: Kaisa Salminen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *