Kehittäminen

Kokeneina kehittämisen asiantuntijoina toteutamme kehityshankkeita ja tuemme organisaatioiden kehittämistä.

Aihepiireinä voivat olla esimerkiksi:

  • Uudet toteutusmuodot ja niiden käytännön johtaminen
  • Rakennushankkeen tiedonhallinnan käyttäjälähtöiset prosessit
  • Palveluiden kehitys- ja tuotteistusprojektit

Käynnistämme ja toteutamme kehitysprojekteja yhdessä muiden rakennusalan toimijoiden kanssa, visionamme toimia kehittämisen innovaattorina ja integraattorina ja edistää siten pitkäjänteisiä, koko alan kattavia systeemisiä muutoksia.

“Ideointi on helppoa, käytäntöön vienti haastavaa ja tulosten levittäminen yleiseen käyttöön vaikeinta”.

Näkemyksemme mukaan kehitysideoita alalla riittää, mutta vähemmän toimijoita joilla on mahdollisuuksia ja kykyä toteuttaa todellisia ja kestäviä muutoksia. Sellainen vaatii usein laaja-alaista yhteistyötä. Tahdomme olla tukemassa tällaisten muutosten aikaansaamista.