Korjausten kehittämiseen löytyy keinoja ja halukkuutta

Julkaistu Rakennuslehdessä 20.5.2014

Jouko Taskinen kaipasi Rakennuslehdessä 16.5. uutta ajattelua asunto-osakeyhtiöiden korjauksiin ja peräsi ideoita toiminnan parantamiseksi. On totta, että taloyhtiökorjauksissa usein osaamattomimmat tilaajat ja toteuttajat kohtaavat toisensa, ja jälki on sen mukaista. Samassa lehdessä kerrottiin Tampereen allianssihankkeesta, jossa tilaaja yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa pohtivat yhdessä ratkaisuja ja säästöjä koko hankkeen eduksi. Tällainen toiminta on rakennusalalla Suomessa uutta ja on liian helppoa kuitata, että se toimisi vain isoissa hankkeissa.

Allianssimallin kaltaisia toteutusmuotoja viritellään useissa talonrakennushankkeessa ja myös asuntoyhtiöt ovat tarttuneet siihen. Kyse ei ole niinkään puhdasoppisesta allianssista, vaan toimivaksi todistetun perusidean sovelluksesta. Uutta toteutusmuotoa voi kutsua vaikka yhteistyöurakaksi ja se sisältää allianssin keskeisiä elementtejä. Näitä ovat ainakin osapuolten yhteinen suunnittelu ja tavoitekustannuksen määritys sekä kaikkia osapuolia koskeva yhteistyösopimus.

Taskisen kysymykseen voisi siis vastata toisella kysymyksellä: jos tulokset eivät tyydytä, kannattaako odottaa parempia tuloksia jos jatkuvasti toimitaan samalla tavalla? Jos vastuun pilkkomiseen ja sopimusjohtamiseen perustuva malli ei toimi, muutetaan mallia yhteistoiminnalliseen suuntaan, jolloin hankeprosessi ja sopimusmalli kannustavat toimimaan asiakkaan eduksi.

Väitämme, että yhteistyömalli on asiakkaalle edullisempi ja myös urakoitsijat kiinnostuvat siitä sitä myötä kun oivalletaan, että vaikka tavoitekate voi jäädä kiinteähintaista alhaisemmaksi, se myös yleensä saadaan koska riskienhallinta on helpompaa yhteistyössä. Kun huomio on hankkeen kokonaiskustannuksissa eikä kunkin osapuolen omassa projektissa, myös tuotannonohjauksen ja -tekniikoiden kehitys saa vauhtia.

Näistä uusia toimintamalleja kehitetään esimerkiksi Suomen Lean Construction instituutin ryhmähankkeessa ja TEKESin korjausohjelmassa. Vaikuttaa siis että alalla ollaan halukkaita ja valmiita muuttamaan nykyistä toimintakulttuuria. Mitä jos kokeiltaisiin tällä tavalla käydä Taskisen esittämiin haasteisiin käsiksi?

Vastaus syntyi Rakennuslehden kirjoituksista seuranneen keskustelun perusteella LCIFIN2 -kehitysprojektin ekskursiomatkalla San Franciscossa, jossa 10 alan keskeistä yritystä on tutustumassa kansainväliseen tapaan toteuttaa yhteistoimintahankkeita. www.lcifin.fi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *